Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΤΕΧΝΗΜΑ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

Κατασκευή  Γεωμορφολογικού και  Θεματικού χάρτη (περιβαλλοντικές πιέσεις)
 του Αμβρακικού Κόλπου,  από την ομάδα Αργυροπελεκάνοι.
Αγκαράϊ Τζούλια - Δημητρίου Ιωάννα - Καράλη Ελευθερία
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ - 2012-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: