Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ - ΕΡΩΔΙΟΙ

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1) Γεωμορφολογική παρουσίαση του Αμβρακικού κόλπου.
 2) Ιστορικά  δεδομένα της περιοχής .
 3) Ένα υπόθεμα ,σχετικό με τον Αμβρακικό  ,που επιλέγεται ελεύθερα από την ομάδα .
(η ομάδα αυτή μπορεί να κατασκευάσει ένα χάρτη ,ένα φωτογραφικό άλμπουμ κ.α )

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

1)  ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
2)  ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
3) ΜΟΛΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
4) ΝΙΚΟΥ ΖΩΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: