Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ερπετά και αμφίβια

Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής του Αμβρακικού, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κάτωθι δύο ομάδες ερπετών:
  • Θαλάσσιες χελώνες και
  • Νεροχελώνες
Οι θαλάσσιες χελώνες, παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην περιοχή, ιδιαίτερα την άνοιξη, όπου καταγράφονται και πολλές παρατηρήσεις κοντά στην ακτή. Το συγκεκριμένο αξιοθέατο είναι σπάνιο στην Ευρώπη, το οποίο ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει (αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι), με τη βοήθεια μιας φουσκωτής βάρκας. Επίσης, εύκολη είναι και η παρατήρηση των δύο ειδών νεροχελώνας, που αφθονούν στην περιοχή. Θέσεις παρατήρησης τους, είναι ο ποταμός Βωβός, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Περιβάλλοντος Κόπραινας.

Μεγάλη είναι και η ποικιλία των φιδιών που παρατηρούνται στον Αμβρακικό. Στο ανάχωμα του Λούρου, υπάρχουν δύο είδη νερόφιδων, καθώς και τουλάχιστον άλλα δύο είδη χερσαίων φιδιών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ιδιαίτερα για τους αλλοδαπούς επισκέπτες της περιοχής, η συγκεκριμένη εμπειρία αποτελεί πολύ σημαντική στιγμή στο ταξίδι τους. Επιπλέον, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεγάλη ποικιλία των αμφίβιων που απαντώνται στην περιοχή. Από τα σημαντικότερα, αναφέρονται ο Τελματοτρίτωνας (Triturus vulgaris graecus), ο Λιμνοβάτραχος της Δυτικής Ελλάδας (Rana epeirotica), η Πελοποννησιακή Σαύρα (Algyroides nigropunctatus), η Αιγαιόσαυρα (Podarcis erhardii), η Βαλκανόσαυρα (Podarcis taurica ionica), τα οποία είναι ενδημικά στη Βαλκανική χερσόνησο. Σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι 8 από τα είδη αμφιβίων (Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana graeca, Rana ridibunda, Rana epeirotica, Tritunus vulgaris graecus) της περιοχής, προστατεύονται από την συνθήκη της Βέρνης.

Ορνιθοπανίδα

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής Αμβρακικού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τους φυσιολάτρες, όσο και για τους τουρίστες της περιοχής, αφού είναι η μόνη ομάδα άγριας ζωής που γίνεται εύκολα αντιληπτή από όλους. Επιπρόσθετα, η ιδιαίτερη διάκριση του Αμβρακικού, ως Υγροτόπου Διεθνούς Σημασίας, βάσει της συνθήκης Ραμσάρ, οφείλεται στα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ορνιθοπανίδα της περιοχής αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Για όσους, δηλαδή, συμμετέχουν σε οικοτουριστική εκδρομή στον Αμβρακικό, ορισμένα είδη, καθώς και ορισμένες ομάδες πουλιών στον Αμβρακικό, είναι σημαντικός λόγος επίσκεψης, Μια εκδρομή, λοιπόν, στον Αμβρακικό ακόμη και για τους απλούς επισκέπτες, δεν μπορεί να μην περιέχει και το στοιχείο της παρατήρησης πουλιών όπως οι Αργυροπελεκάνοι, Ερωδιοί, Αγριόπαπιες, Φαλαρίδες, Γερακίνες, Γλάροι, Γλαρόνια κ.α. Αυτά και άλλα είδη, αποτελούν πόλο έλξης των επισκεπτών, για τους οποίους σημασία έχει η κοντινή παρατήρηση και οι ευκαιρίες για φωτογράφηση. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλη είναι και η ανάγκη για συνοδεία από ειδικό φυσιοδίφη, οποίος θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση της παρατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας.

Ωστόσο, αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον αυξημένο κίνδυνο όχλησης των πουλιών, πιθανά από ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών που θα προσπαθούν να τα παρατηρήσουν ή ακόμη και να τα φωτογραφήσουν. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους επισκέπτες εξειδικευμένου ενδιαφέροντος (φυσιολάτρες, φυσιοδίφες κλπ.), οι οποίοι επικεντρώνονται, κύρια, στην επιστημονική παρακολούθηση των ειδών. Ορισμένα , λοιπόν, σημεία του Αμβρακικού παρουσιάζουν μεγάλο ρίσκο ενόχλησης αν “ανοιχτούν” ή γίνουν πολύ γνωστά στο μέσο όρο του επισκέπτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: