Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ


Προβλήματα ρύπανσης στον Αμβρακικό κόλπο
Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ερευνητικών έργων που έχουν υλοποιηθεί
στον Αμβρακικό κόλπο από διάφορες ομάδες, οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του
κόλπου είναι:
• τα γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα,
• τα κτηνοτροφικά απόβλητα ιδιαιτέρα στις εκβολές του Λούρου ποταμού,
• τατα αστικά αστικά απόβλητα απόβλητα παράκτιων παράκτιων αστικών αστικών περιοχών περιοχών και και
• τα απόβλητα των μονάδων των ιχθυοκαλλιεργειών.
ή
• Οργανική ύλη και Ο2
• ΘΘ ά ρεπτικά και ευτροφφ ό ισμός
• Αγροχημικά και τοξικότηταΔεν υπάρχουν σχόλια: