Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ

Καμπανάκι κινδύνου για την άγρια πανίδα του Αμβρακικού χτυπούν οι επιστήμονες με βάση τα πορίσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως το μικρόβιο τους γένους salmonella και το είδος κλοστριδίου s.perfingens υπάρχουν σε μεγάλα ποσοστά στα άγρια ζώα και τα πτηνά της περιοχής, με αποέλεσμα να θεωρείται επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων.
Και τα δύο βακτήρια αποτελούν σημαντικούς δείκτες της μόλυνσης του οικοσυστήματος  από την στιγμή που είναι εδαφογενή και υδατογενή, ενώ εύκολα μπορούν να εξαπλωθούν σε παραγωγικά ζώα αλλά και στον άνθρωπο.
Αυτά τα βακτήρια υπάρχουν σε όλους τους οργανισμούς, αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να γίνουν τοξικά. Το πρόβλημα που δημιουργείται εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα άγρια θηράματα και τα πτηνά της περιοχής μπορούν τα ίδια να μεταφέρουν τα βακτήρια στο έδαφος, στο νερό και σε άλλα άγρια πτηνά και ζώα, ιδιαίτερα σε περιόδους στρεσαρίσματος, όπως είναι η κυνηγετική.
Στο πλαίσιο της μελέτης συγκεντρώθηκαν 60 δείγματα περιπτωμάτων άγριων ζώων και 40 πτηνών. Από τα 60 δείγματα, τα επτά βρέθηκαν θετικά στην σαλμονέλα, 18 στις βλαστικές μορφές του κλοστριδίου και 27 για τους σπόρους του. Στα δείγματα από τα πτηνά σχεδόν τα μισά βρέθηκαν θετικά στην σαλμονέλα και τα οκτώ στους σπόρους του κλοστριδίου.
Ο Καθηγητής στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, σημειώνει ότι είναι σημαντικό να γίνει έλεγχος των στελεχών των μικροβίων, αφού κάποια από αυτά είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τα ζώα, ενώ μπορούν εύκολα να μεταφερθούν παντού, ακόμη και μέσω μιας μύγας ή κάποιου άλλου φορέα.
Η ζώνη προστασίας του Αμβρακικού για να διατηρήσει το φυσικό της πλούτο και παράλληλα τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η γεωργική παραγωγή, η αλιεία, η ιχθυοκαλλιέργεια, θα πρέπει να παράγει με περιβαλλοντικά πρότυπα ή καινοτόμα συστήματα παραγωγής που θα οδηγούν σε διαπιστευμένα τελικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης Αμβρακικού. Αυτή είναι μία από τις βασικές προτάσεις του ΤΕΙ, η οποία περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση εκτροφών ή γεωργικών καλλιεργειών, η μείωση του όγκου λυμμάτων σε χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, η μείωση των λιπασμάτων και άλλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: